Rasy kur ozdobnych

Małe rasy kur;

Ayam serama
Serama/ayam serama
Karzełek holenderski
Karzełek polski, liliputy
Bandam
Appenzeller
Fryzyjskie
Sowy brodate

Średnie i duże rasy kur

karzełek kochin
Silki USA
Karmazyn (rhode island red)
Fryzyjskie
Sowy brodate
Turyngijskie
De bresse (kury galijskie)

Inny drób ozdobny

Gęsi pomorskie
Kaczki piżmówka amerykańska (Cairina moschata)
Bażanty mutacje; melanistyczny, izabelowy, szeki, niebieskie.
Bażant wersikolor japoński, pstry (Phasianus versicolor)

Kontakt;
tel. 6O9 956 412
tel. 5O4 00 83 32
mail;
infotragopantragopan.pl