Strona Główna O mnie Opisy gatunków bażantów Moja woliera Pożywienie Warunki Informacje Choroby Inkubacja Kury ozdobne Silki USA Kochin Hodowla głuszca, jarząbka, pardwy, kuropatwy i przepiórek Fotografie Fotografie 2010 Fotografie 2011 Przepisy Gatunki ptaków aktualnie w hodowli Kontakt tragopan

Przepisy, rejestracja ptaków

Dla początkujących

Dla początkujących hodowców. Zanim kupimy zwierzę, ptaka, bażanta, kaczkę, papugę lub inne żywe stworzenie. Lub jak już posiadamy, to trzeba sprawdzić czy taki okaz nie trzeba rejestrować i czy nie są wymagane jakieś dokumenty. Zawsze trzeba pytać nabywcę o dokumenty, czy okaz jest na liście CITES, czy trzeba rejestrować, i nich poda nazwę łacińska okazu. Bo zbywca czasami może nie znać się na przepisach, a po nazwie łacińskiej dojdziemy czy ptak jest objęty ochroną

Z dokumentów wymaganych w Polsce to

Eurocites (taki żółty dokument)- wydawany w Ministerstwie danego kraju w którym ptak się urodził, lub był sprowadzony. Tylko okazy z listy CITES 1, nie obejmuje okazów z ART. 62 UST. 1 (WE) nr 865/2006 ZAŁĄCZNIK X

Zaświadczenie od Powiatowego weterynarza o urodzeniu okazu w hodowli. Tylko okazy z listy CITES1 i 2

Gdy okaz nabywamy W Unii Europejskiej, należy spisać umowę z darczyńcą okazu. Będzie potrzebna do rejestracji okazu.

Okazy z listy CITES 3 nie są objęte wymogami i przepisami

Jeśli twój okaz znajduje się na liście CITES, to trzeba starać się o odpowiedni dokument od osoby która go oferowała nam. Jeśli osoba nie posiada dokumentu na dany okaz, to musimy go zwrócić. Dodatkowo każdy okaz musi mieć oznakowanie; ptaki chipy, obrączki bezszwowe zamknięte, ssaki chipy i tatuaże.

Jak posiadamy taki okaz, to musimy w ciągu 2 tygodni zgłosić okaz do rejestracji w Starostwie powiatowym w miejscu przetrzymywania okazu. Taki wymóg egzekwuje Ustawa o Ochronie Przyrody w Polsce. Ze starostwa dostajemy dokument potwierdzający rejestracje okazu.

Jak już mamy dokument o zarejestrowaniu okazu, i dokument legalnego pochodzenia, nabycia okazu, to możemy być spokojni i czekać na rozmnożenie się naszego pupila. Gdy nasz pupil rozmnoży się. To ten fakt zgłaszamy u Powiatowego Weterynarza, lub rządowej placówki weterynaryjnej. Ten fakt narodzin, wylęgu powinien być zgłoszony w ciągu 2 tygodni ustawowych. Lekarz weterynarii powinien stwierdzić poród, wyląg czy inny cud rozmnożenia się okazu. I wystawia nam dokument urodzenia w hodowli. I taki dokument jest potrzebny przy zbyciu okazu.

I nowy nabywca całą procedurę powtarza od nowa.

A gdy okaz jest z listy CITES 1 (Wyjątek ART. 62 UST. 1 (WE) nr 865/2006 ZAŁĄCZNIK X), i jest wymagany eurocitec. To musimy wysłać dokumenty urodzenia, dokument rejestracji, dokumenty o pochodzeniu rodziców (eurocites) do Ministerstwa z prośba o wyrobienie nowych dokumentów eurocitesów na nowy przychówek. Wysyłamy tylko kserokopie dokumentów.

Ministerstwo powinno w ciągu miesiąca nam takie dokumenty przysłać. Ale czasami bywa to dłużej.

ART. 62 UST. 1 (WE) nr 865/2006 ZAŁĄCZNIK X

GATUNKI ZWIERZĄT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 62 UST. 1

Gatunki ptaków z załącznika CITES 1, na które nie trzeba dokumentu eurocites.
Ptaki Aves Blaszkodziobe ANSERIFORMES
Krzyżówka białooka Anas laysanensis
Cyranka Anas querquedula
Podgorzałka Aythya nyroca
Bernikla rdzawoszyja Branta ruficollis
Bernikla hawajska Branta sandvicensis
Sterniczka zwyczajna Oxyura leucocephala
Gołębie Columbidae
Gołąb skalny Columba livia
Kurowate GALLIFORMES
Bażanty Phasianidae
Bażant himalajskiCatreus wallichii
Przepiór maskowy (podgatunek wirginijskiego przepióra) Colinus virginianus ridgwayi
Uszak biały Crossoptilon crossoptilon
Uszka brunatny Crossoptilon mantchuricum
Olśniak himalajski Lophophurus impejanus
Kiściec annamski Lophura edwardsi
Kiściec tajwański Lophura swinhoii
wieloszpon lśniący, wieloszpon palawański Polyplectron napoleonis
Bażant kasztanowySyrmaticus ellioti
Bażant birmański Syrmaticus humiae
Bażant tajwański Syrmaticus mikado
Łuszczaki Fringillidae
Czyż czerwony Carduelis cucullata
Papugi Psittacidae
Modrolotka czerwonoczelna, papuga kozia, koza czerwonoczelna, papuga nowozelandzka i papużka sinodzioba Cyanoramphus novaezelandiae
Papuga, świergotka czarnogłowa Psephotus dissimilis

Zawsze dostaję pytanie które bażanty, papugi trzeba rejestrować. Lub pytanie których gatunków bażantów, czy kaczek, papug nie trzeba rejestrować. Te przepisy co chwile zmieniają się, lepiej spojrzeć na aktualna listę, która podaję w linkach poniżej.

ptaki które trzeba rejestrować CITES 2

Te ptaki trzeba tez rejestrować, i mieć dokument legalnego posiadania.
wieloszpon wietnamski (Polyplectron germaini)
wieloszpon szary (w. zwyczajny) (Polyplectron bicalcaratum)
wieloszpon pawi (w. malajski) (Polyplectron malacense)
wieloszpon białobrody (Polyplectron schleiermacheri)
paw złoty (paw zielony, jawajski) (Pavo muticus)
kuropatnik (kuropatnik nepalski)(Ithaginis cruentus)
kur siwy (Gallus sonnerati)
argus malajski (Argusianus argus)

Ptaki które musza mieć eurocites

To jest lista na dzień dzisiejszy i czasami się zmienia.
Anas aucklandica - Cyraneczka auklandzka
Anas nesiotis - Cyraneczka campbellska
Anas chlorotis - Cyraneczka rdzawa
Anas oustaleti (Anas platyrhynchos oustaleti) - Krzyżówka mariańska
Asarcornis scutulata Piżmówka malajska
Branta canadensis leucopareia - Bernikla kanadyjska aleucka
Lophophorus lhuysii - Olśniak zielonosterny
Lophophorus sclateri - Olśniak białosterny
Rheinardia ocellata - Argus czubaty
Tetraogallus caspius - Ułar kaspijski
Tetraogallus tibetanus- Ułar tybetański
Tragopan blythii - Tragopan żółtolicy
Tragopan caboti - Tragopan plamisty
Tragopan melanocephalus - Tragopan rudolicy
Tympanuchus cupido attwateri - Preriokur dwuczuby attwateri
Pipile jacutinga - Grdacz czarnoczelny
Pipile pipile - Grdacz trinidadzki
Penelope albipennis- Penelopa białoskrzydła
Mitu mitu - Czubacz garbonosy
Oreophasis derbianus - Jednoróg

Przydatne linki

Lista gatunków ptaków, zwierząt na liście CITES
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 100/2008 z dnia 4 lutego 2008 r.
Zmiany w załącznikach I i II Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem
Ustawa o ochronie przyrody
Ochrona przyrody w Polsce
Lista gatunków zwierząt objętych ścisłą ochroną w Polsce
Lista gatunków roślin objętych ścisłą ochroną w Polsce
Ptaki Polski
Bardzo dobrze opisane wszystkie przepisy forum aviornis